Chính Sách Bảo mật

Chính sách bảo mật tại Nội thất 4 Mùa

Chính sách Bảo mật của Nội thất 4 Mùa được triển khai với mục đích tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách liên quan đến bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập trong quá trình hoạt động trang web.

Người dùng truy cập

Đối với người dùng truy cập, noithat4mua.com thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân như các thông tin mà trình duyệt web và máy chủ cung cấp, chẳng hạn như trình duyệt, ngôn ngữ sở thích, trang web giới thiệu, ngày và giờ truy cập. Mục đích của chúng tôi trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn khách hàng và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web. Trong tương lai, noithat4mua.com có thể công bố các báo cáo tổng hợp dựa trên thông tin nhận dạng phi cá nhân này.

Ví dụ, khi noithat4mua.com công bố bài viết trên blog hoặc trang web của mình, chúng tôi có thể tiết lộ địa chỉ IP của người dùng đăng nhập hoặc người dùng để lại bình luận. Tuy nhiên, noithat4mua.com chỉ tiết lộ thông tin này trong trường hợp pháp lý hoặc khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, chỉ các quản trị viên của blog hoặc trang web có thể xem địa chỉ IP và địa chỉ email của người dùng để lại bình luận.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Đối với những người dùng tương tác với noithat4mua.com theo cách yêu cầu thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, loại và lượng thông tin sẽ phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác đó. Ví dụ, khi đăng ký tại noithat4mua.com, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Trong các giao dịch với noithat4mua.com, Quý khách cần cung cấp thông tin cá nhân và tài chính liên quan đến giao dịch đó. Tuy nhiên, noithat4mua.com chỉ thu thập thông tin khi nó cần thiết hoặc thích hợp để hoàn thành mục đích của sự tương tác đó.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của Quý khách và Quý khách luôn có quyền từ chối cung cấp thông tin này khi tham gia các hoạt động liên quan. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin của Quý khách trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo 100% an toàn và bảo mật thông tin trên mạng internet. Do đó, Quý khách nên tự chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin của mình khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã thông báo cho Quý khách, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của Quý khách trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích đã thông báo hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Thống kê tổng hợp

noithat4mua.com có khả năng thu thập và hiển thị công khai số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Tuy nhiên, noithat4mua.com cam kết không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng. Chỉ nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết cần thiết để xử lý thông tin trên thay mặt cho noithat4mua.com hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại các trang web của noithat4mua.com mới có thể tiếp cận được thông tin này.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

Noithat4mua.com sẽ không cho thuê hoặc bán khả năng nhận dạng cá nhân và thông tin xác định cho bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết đã được mô tả trên.

Tuy nhiên, noithat4mua.com có thể tiết lộ thông tin này khi được yêu cầu bởi cơ quan chính phủ hoặc khi cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền lợi của noithat4mua.com hoặc bên thứ ba.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký trên trang web của noithat4mua.com và cung cấp địa chỉ email của mình, noithat4mua.com có thể gửi email thông báo về các tính năng mới, thu thập phản hồi hoặc giữ cho bạn cập nhật với các sản phẩm của noithat4mua.com.

Nếu bạn gửi yêu cầu, noithat4mua.com có thể xuất bản yêu cầu của bạn để giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu hoặc hỗ trợ người dùng khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin.

Cookie

Một cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập, và mà trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho các trang web mỗi khi truy cập lại. Nội thất 4 Mùa sử dụng cookie để giúp xác định và theo dõi khách truy cập, cũng như theo dõi việc sử dụng của họ trên trang web và tùy chọn truy cập của họ. Nếu khách truy cập không muốn cookie được đặt trên máy tính của họ, họ có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối trước khi sử dụng trang web của Nội thất 4 Mùa. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc một số tính năng trên trang web của Nội thất 4 Mùa không hoạt động đúng mà không cần sự trợ giúp của cookie.

Chuyển nhượng kinh doanh

Trong trường hợp Nội thất 4 Mùa bị mua lại hoặc tài sản của họ được chuyển nhượng cho bên thứ ba, thông tin người sử dụng cũng có thể được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba đó. Người sử dụng đồng ý rằng việc chuyển nhượng này có thể xảy ra và bất kỳ tài sản nào của Nội thất 4 Mùa có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật này.

Quảng cáo

Quảng cáo trên trang web của Nội thất 4 Mùa có thể được cung cấp bởi đối tác quảng cáo, và các cookie có thể được đặt để giúp máy chủ quảng cáo nhận dạng máy tính của người dùng mỗi khi họ xem một quảng cáo trực tuyến. Thông tin này cho phép mạng quảng cáo cung cấp các quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ phù hợp với người dùng. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie bởi Nội thất 4 Mùa và không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Cập nhật chính sách bảo mật

Nội thất 4 Mùa có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian và quyết định riêng của mình, mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để nắm bắt bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách bảo mật. Nếu bạn có một tài khoản trên noithat4mua.com, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục sử dụng tài khoản của mình trên trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật, điều này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp các câu hỏi của Quý khách và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin của Quý khách. Hotline: 0908 636 098.